Genel Kullanım Şartları

Ocak 2017 itibariyle geçerlidir.
Şirket Hizmetlerinin Tanımı ve Kullanım Şartlarının Kabulü

FOX NETWORKS GROUP YAPIM LTD. ŞTİ. ("Fox","biz” veya “Şirket”) tarafından yönetilen www.patibirligi.com mobil uygulamasına (“Mobil Uygulama”) hoş geldiniz. Şirket’in Mobil Uygulama’da sunduğu hizmetler video hizmetlerini, mobil hizmetlerini ve Şirket’in yürüttüğü faaliyetlere uygun olarak Şirket tarafından zaman zaman sunulabilecek diğer her türlü özellik, içerik ve uygulamayı (hepsi beraber topluca “Şirket Hizmeti/Hizmetleri” olarak anılacaktır) kapsamaktadır.

Şirket, Mobil Uygulama’yı ve Şirket Hizmetleri’ni kişisel kullanımınız ve eğlenceniz için sunmaktadır. Mobil Uygulama’yı veya herhangi bir Şirket Hizmeti’ni (herhangi bir hesabınız ya da aboneliğiniz olsun ya da olmasın) kullanmakla ya da bu Kullanım Şartları’nı kabul ettiğinizi belirten bir kutuyu işaretlemekle gelecekteki değişiklikler de dahil olmak üzere, bu Kullanım Şartları ve ileride yapılabilecek değişiklikler (hepsi beraber “Sözleşme” olarak anılacaktır) ile bağlı olacağınızı ve yürürlükteki tüm yasalara, kurallara ve yönetmeliklere ("Yürürlükteki Mevzuat") uyacağınızı kabul etmiş bulunmaktasınız. Lütfen, bu Sözleşme’yi dikkatli bir şekilde okuyun. Şirket, herhangi bir zamanda bu Sözleşme’de ticari olarak makul değişiklikler yapabilir. Şirket, yapılan bu tür değişiklikleri, revize edilen Sözleşme’yi Mobil Uygulama’da yayınlayarak tarafınıza bildirecektir ve her tür değişiklik yayınlanması üzerine yürürlüğe girecektir.  Sözleşme’nin üst kısmında bulunan "Son Güncelleme" açıklamasına bakarak Sözleşme’nin son değiştirildiği zamanı görebilirsiniz. Tüm önemli değişiklikler, sadece ileriye yönelik olarak geçerli olacaktır. Yapılan herhangi bir değişiklik sonrasında Mobil Uygulama’yı veya Şirket Hizmetleri’ni kullanmaya devam etmeniz, değiştirilmiş haliyle bu Sözleşme’yi kabul ettiğiniz ve yine değiştirilmiş haliyle bu Sözleşme’ye bağlı kalma konusunda mutabık olduğunuz anlamına gelmektedir. Bu nedenle, bu Sözleşme’yi düzenli olarak gözden geçirmeniz önemlidir. Bu Sözleşme ile bağlı olmayı ve Yürürlükteki Mevzuat’a uymayı kabul etmiyorsanız, Mobil Uygulama’yı ve Şirket Hizmetleri’ni kullanmayı derhal bırakmanız gerekir.

Bu Sözleşme’nin bir kopyasını bilgi@fox.com adresinden Kullanım Şartları Sözleşmesi konusu ile bizimle irtibata geçerek talep edebilirsiniz. Bazı belirli Şirket Hizmetleri’ni kullanmanız, ilgili Şirket Hizmetleri’ne ilişkin ek koşulları kabul etmenizi veya farklı bir program veya içerik yüklemenizi gerektirebilir.

Hesap Kaydı için Uygunluk ve Hesap Güvenliği

Şirket Hizmetleri’nin kullanımı, 18 yaş ve üzeri kullanıcılar ile sınırlıdır. Bu yönde izni verecek kişi hukuken ehil olmalıdır. Mobil Uygulama’yı kullanmak suretiyle -gerekli olması halinde- böyle bir iznin verildiğini taahhüt etmektesiniz.

Bir hesap oluşturmak amacıyla bize ilettiğiniz tüm kayıt bilgileri doğru olmalı ve tarafınızca güncel tutulmalıdır. Tüm parolalarınızın gizliliğini korumaktan ve hesabınızın tüm kullanımından siz sorumlusunuz. Bu nedenle, hesap bilgilerinizi ve parolanızı hiç kimse ile paylaşmamanız önemlidir. Başka bir üyenin veya abonenin hesabını, kullanıcı adını, e-posta adresini veya parolasını hiçbir zaman kullanmayacağınızı ve herhangi bir kişinin hesabınızı kullanmasına izin vermeyeceğinizi; hesabınızın veya parolanızın izinsiz kullanımından veya bunlara yetkisiz erişimden şüpheleniyorsanız durumu derhal Şirket’e bildireceğinizi kabul etmektesiniz.

Fesih

Bu Sözleşme, Şirket Hizmetleri’ni kullanmaya devam ettiğiniz süre boyunca tam olarak yürürlükte kalmaya devam edecektir. Ana sayfa üzerinden veya size iletilebilecek haber bültenlerindeki talimatları izleyerek herhangi bir zamanda ve herhangi bir sebeple hesabınızı ve aboneliğinizi sona erdirebilirsiniz. Şirket, herhangi bir zamanda ve herhangi bir sebeple tarafınıza herhangi bir bildirimde bulunmaksızın aboneliğinizi ve Şirket Hizmetleri’ne erişiminizi sona erdirebilir. Şirket Mobil Uygulama’nın yayınını dilediği zaman kısmen veya tamamen durdurma ve/veya geçici veya nihai olarak yayınına son verme erdirme hakkına sahiptir. Ayrıca, bu Sözleşme, hesap aboneliğinizin ve/veya Şirket Hizmetleri’ne erişiminizin sizin veya Şirket tarafından sona erdirilmesinden sonra dahi, Şirket Hizmetleri’ni geçmişteki ve gelecekteki kullanımınız bakımından tam olarak yürürlükte kalmaya devam edecektir. Hesabınızın ve/veya aboneliğinizin devredilemez olduğunu ve hesabınız ve/veya Şirket Hizmetleri’ne ilişkin haklarınızın ölümünüz üzerine sona ereceğini kabul etmektesiniz.

Ücretler

Şirket herhangi bir Şirket Hizmeti’ni kullanmanız için sizden abonelik ücreti talep etme hakkını saklı tutmaktadır. Böyle bir durumda Şirket size talep edilen ücreti, ileride ücretin değişmesi halinde söz konusu değişikliği ve ücreti ödemek istemiyorsanız aboneliğinizi sonlandırmak için gerekli olan bilgiyi önceden bildirecektir. Ücretlerin artması halinde Şirket Hizmetleri’ni kullanmaya devam ederseniz yapılan değişikliği kabul etmiş sayılırsınız ve aboneliğinizin devam etmesi için artan miktarı ödemeniz gerekecektir. Şirket’in işbu Sözleşme’yi ihlal etmeniz veya Uygulanabilir Mevzuat’a uymamanız sebebiyle Şirket Hizmetleri’ne erişiminizi engellemesi halinde söz konusu ödenmiş ücret veya diğer ödemelerin iadesi yapılmayacaktır.

Mobil Uygulama Hizmetleri’nin veya Ürünlerinin Satın Alınması

Mobil Uygulama üzerinden herhangi bir hizmet veya ürün (“Mobil Uygulama Ürünü/Ürünleri”) satın almak isterseniz kredi kartı ve fatura bilgileri ("Kişisel Mali Bilgiler") gibi kişisel bilgilerinizi Şirket tarafından seçilen, fakat bir Şirket iştiraki olmayan bağımsız üçüncü bir tarafa ("İşlemci") vermeniz talep edilebilir. İşlemci’nin Kişisel Mali Bilgiler’inizi toplamak, iletmek ve/veya işlemekten ve bazı durumlarda siparişlerinizi yerine getirmekten sorumlu olduğu hallerde, Kişisel Mali Bilgiler’inizin toplanması, kullanımı ve iletimi ve Mobil Uygulama Ürünleri’ne ilişkin ödeme yükümlülükleri söz konusu İşlemci’nin kullanım/hizmet şartlarına veya gizlilik politikasına/politikalarına tabi olacaktır. Bir Mobil Uygulama Ürünü’nü satın almanız halinde, satın alma işlemini İşlemci’ye sağladığınız Kişisel Mali Bilgiler’i kullanarak yapmaya yetkili olduğunuzu taahhüt etmiş oluyorsunuz. Bir Mobil Uygulama Ürünü’nü satın alabilmek için 18 veya üzerinde bir yaşta olmanız gerekir.

Şirket, İşlemci’ye bir Mobil Uygulama Ürünü için verdiğiniz bir sipariş ile ilgili ya da bağlantılı olarak meydana gelen kayıp veya zararlar konusunda hiçbir garanti vermemekte ve hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir. Her tür ücret dahil, ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, Kişisel Mali Bilgiler’inizin kullanıldığı tüm işlemlerden tek başınıza sorumlusunuz. İşlemci’nin bilgilerinizden herhangi birini etkileyen bir veri ihlali yaşaması halinde, Şirket’in bu ihlalden hiçbir şekilde sorumlu ya da yükümlü olmayacağını teyit ve kabul etmektesiniz.

Şirket, Şirket Hizmetleri aracılığı ile herhangi bir satın alma işleminiz sonrasında Kişisel Mali Bilgiler’inize ilişkin herhangi bir kayıt tutmayacaktır. Bu nedenle işlemlerinize ilişkin kayıtları kendiniz tutmalısınız. Satın alımlarınız veya işlemlerinize ilişkin herhangi bir sorunuz varsa ya da Kişisel Mali Bilgiler’inizin kullanıldığı işlemler ile ilişkili bir hata veya yetkisiz bir işlem ya da faaliyet olduğunu düşünüyorsanız, İşlemci’ye başvurmalısınız.

Sınırlı İçerik Lisansı

Şirket Hizmetleri; bilgiler, metinler, dosyalar, görüntüler, videolar, sesler, müzik eserleri, yazarlık eserleri, materyaller, uygulamalar, yazılımlar, ürün isimleri, şirket isimleri, ticari unvanlar, logolar, tasarımlar gibi Şirket’e ait içeriği (topluca ''İçerik'') içermektedir (“Şirket İçeriği”). Şirket İçeriği, telif hakkı, marka, patent, ticari sır ve diğer her türlü mevzuat tarafından korunmaktadır ve Şirket, Şirket İçeriği ve Şirket Hizmetleri’ndeki tüm hakların sahibidir ve bu hakları saklı tutmaktadır. Şirket, bu Sözleşme ile size Şirket Hizmetleri’nin kullanımı ile bağlantılı olarak, sadece kişisel, ticari olmayan kullanımınıza yönelik olarak Şirket İçeriği’ne (yazılım kodu hariç) erişiminiz ve Şirket İçeriği’ne erişmeniz veya izlemeniz için sınırlı, geri alınabilir, başkasına devredilemez bir lisans vermektedir. Şirket Hizmetleri, aynı zamanda kullanıcıların veya Şirket’e diğer lisans verenlerin İçeriği’ni içerebilir. Bu Sözleşme’de öngörülmedikçe veya Şirket Hizmetleri ile açıkça izin verilmedikçe, Şirket Hizmetleri’nde bulunan hiçbir İçeriği kopyalayamaz, indiremez, akış görüntüsünü alamaz, kopyasını çıkaramaz, çoğaltamaz, arşivleyemez, yükleyemez, yayınlayamaz, değiştiremez, tercüme edemez, yayınlayamaz, iletemez, yeniden iletemez, dağıtamaz, oynatamaz, görüntüleyemez, satamaz, düzenleyemez veya derin linkleyemez, sağlayamaz ya da başka şekilde kullanamazsınız.

Şirket tarafından açıkça izin verilen durumlar dışında, Şirket İçeriği’nden elde edilen veya Şirket İçeriği’ne dayanan eserler veya materyaller (yazı tipleri, simgeler, bağlantı düğmeleri, duvar kağıdı, masaüstü temaları, çevrimiçi kartpostallar, montajlar, derlemeler ve benzer videolar, tebrik kartları ve lisanssız mallar dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) meydana getirmeniz yasaktır. Bu yasak, bu tür türev eserler veya materyallerin satılmış, takas edilmiş ya da verilmiş olmasına bakılmaksızın geçerlidir. Ayrıca, gerek doğrudan gerekse herhangi bir cihaz, yazılım, internet sitesi, web tabanlı hizmet veya başka araçları kullanarak Şirket Hizmetleri içerisinde yer alan Şirket İçeriği üzerinde işaretli herhangi bir telif hakkı, ticari marka veya diğer fikri mülkiyet veya jeo-filtreleme mekanizmaları dahil olmak üzere, Şirket İçeriği ile ilişkili dijital haklar yönetim mekanizması, cihazı veya diğer içerik koruması, kopya kontrol veya erişim kontrol mekanizması önlemlerini kaldıramaz, değiştiremez, atlayamaz, kaçınamaz, müdahale edemez ya da atlatamazsınız. Şirket veya Şirket Hizmetleri’ne tamamen açıklayıcı bir amaçla atıfta bulunmak için gerekli olduğu durumlar dışında, herhangi bir Şirket İçeriği’ni herhangi bir şekilde kullanmanız yasaktır.

Şirket Hizmetleri’nin Kullanımı

Şirket Hizmetleri yalnızca kişisel kullanımınız için sunulmakta olup herhangi ticari bir amaçla kullanılamaz. Şirket, ticari İçeriği kendi takdirine bağlı olarak kaldırma hakkını saklı tutar. Şirket Hizmetleri’ne, Şirket Hizmetleri aracılığıyla ya da bağlantılı olarak gönderdiğiniz, yüklediğiniz, ilettiğiniz, e-posta olarak gönderdiğiniz ya da başka şekilde sağladığınız tüm içerikten (“Kullanıcı İçeriği/İçerikleri”) sorumlu olduğunuzu kabul etmektesiniz. Dolayısıyla, Şirket Hizmetleri’ne, Şirket Hizmetleri aracılığıyla ya da bağlantılı olarak gönderdiğiniz bilgileri dikkatli bir şekilde seçin. Şirket’in kullanıcılar tarafından Şirket Hizmetleri aracılığıyla gönderilen Kullanıcı İçerikleri’ni kontrol etmediğini ve dolayısıyla, saldırgan, doğru olmayan ya da başka şekilde sakıncalı Kullanıcı İçerikleri’ne maruz kalabileceğinizi kabul etmektesiniz. Şirket, Kullanıcı İçerikleri ile ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir. Şirket Hizmetleri’nin kötüye kullanıldığını öğrenirseniz, durumu derhal bilgi@fox.com adresine bildirin.

Şirket, Şirket Hizmetleri’ni uygunsuz İçerik veya davranışlara karşı izleme konusunda hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir. Şirket'in herhangi bir zamanda kendi takdirine bağlı olarak Şirket Hizmetleri’ni izlemeyi seçmesi durumunda, Şirket yine de Şirket İçeriği dışındaki İçerikler konusunda herhangi bir uygunsuz içeriği değiştirme veya kaldırma dahil hiçbir yükümlülük ve herhangi bir kullanıcı veya ziyaretçinin davranışı ile ilgili hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir.

Mobil Uygulama’yı indirmek ve kullanmak ile, Mobil Uygulama aracılığıyla sağlanan Şirket Hizmetleri’nin bazılarının konum belirleme verisi, çerezler ve diğer takip teknoloji ve servislerinin kullanımını zorunlu kılmakta olduğunu anlamakta ve kabul etmektesiniz. Diğer tüm kullanım ve Şirket Hizmetleri’nin yanı sıra, söz konusu teknoloji ve hizmetlerin kullanımının da Gizlilik Politikası ve Çerez Politikasına tabi olduğunu hatırlatmak isteriz.

Şirket Hizmetleri’ni aşağıda belirtilen amaçlar için kullanmayacağınızı beyan ve taahhüt etmektesiniz:
Şirket,

1) Hukuka, kamu düzeni ve genel ahlaka aykırı;

2) Bilgisayar korsanlığı veya hacking içerikli veya bilgisayar korsanlığını teşvik edici web sitelerine yönlendiren;

3) Herhangi bir şekilde cezai suçlama, hakaret, küfür içeren veya müstehcen veya karalayıcı dilde, gizliliği ihlal edici, kin ve şiddete yönlendirici veya insan haklarına aykırı;

4) Yetişkinlere veya çocuklara yönelik pornografik içerikli;

5) Ticari, tanıtım veya reklam amaçlı, siyasi bir partiyi destekleyen veya propaganda içeren;

6) İntihara teşvik edici, çocuk istismarına yönelik, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştıran, sağlık için tehlikeli madde temin eden, müstehcenliği ve fuhuşu destekleyen, kumar oynanması için yer ve imkan sağlayan ve Atatürk aleyhine suç içeren mesajlara izin vermemekte olup bu tür mesajları derhal eleyecek ve kaldıracaktır.

Şirket bahsi geçen içeriklerden doğan sorumluluğu kabul etmemekte ve bu şekilde içerik paylaşım kriterlerini ihlal eden kullanıcıların hesaplarını iptal etme veya kapatma hakkını saklı tutmaktadır.

Şirket, bu Sözleşme’yi ihlal eden ya da herhangi bir nedenle ve size haber vermeden Şirket’in takdirine bağlı olarak herhangi bir Kullanıcı İçeriği’ni kaldırma hakkını saklı tutmakta; ancak bununla ilgili herhangi bir yükümlülük veya sorumluluğu kabul etmemektedir. Şirket’in bu Sözleşme’yi ihlal eden herkese karşı ilgili kişilerin hesaplarının ve/veya aboneliklerinin sonlandırılması ve/veya bu tür Kullanıcı İçerikleri, davranışları veya faaliyetlerinin kolluk kuvvetlerine bildirilmesi de dahil olmak üzere, kendi takdirine bağlı olarak soruşturma yürütme ve uygun yasal önlemi alma hakkını saklı tuttuğunu kabul etmektesiniz.

Şirket’in, (i) Şirket’in, bağlı kuruluşlarının veya iştiraklerinin ("Bağlı Şirketler") ya da bunların çalışanları, acenteleri ve yüklenicilerinin (bu Sözleşme’nin ya da başka sözleşmelerimizin uygulanması da dahil olmak üzere) yasal hakları, gizliliği, güvenliği veya mülkiyetini korumak, uygulamak veya savunmak, (ii) acil durumlarda olanlar da dahil olmak üzere, Şirket Hizmetleri kullanıcılarının ya da vatandaşların güvenliği, gizliliği ve emniyetini korumak, (iii) hileden ya da risk yönetim amaçları sebebiyle korunmak, (iv) Yürürlükteki Mevzuat’a veya resmi taleplere uymak veya (v) kamu ve hükümet yetkililerinden gelen taleplere yanıt vermek amacıyla gerekli olduğuna dair iyi niyetli bir şekilde kanaat getirdiği hallerde Şirket Hizmetleri’ne ya da Şirket Hizmetleri aracılığıyla sağladığınız kayıt bilgileri ve Kullanıcı İçerikleri dahil olmak üzere hakkınızda toplanan bilgilere erişebileceğini, saklayabileceğini veya ifşa edebileceğini teyit ve kabul ederek buna muvafakat etmektesiniz. Kişisel verilerinizin kullanımına ilişkin daha detaylı bilgi almak için lütfen Gizlilik Politikamızı inceleyiniz.

Çekilişler ve/veya Yarışmalar

Şirket tarafından Şirket Hizmetleri’nde çekilişler, yarışmalar, oyunlar ve diğer promosyonlar düzenlenmesi halinde bunlara katılabilmeniz için tam adınız, posta kodu, e-posta adresiniz ve telefon numarası gibi bazı bilgileri sağlamanız gerekebilir. Şirket, kendisine ait çekilişler, yarışmalar, oyunlar ve diğer promosyonların bazılarını veya tümünü yönetmesi ve idare etmesi için Şirket tarafından seçilen; ancak Şirket ile ilişkili olmayan bir üçüncü taraf kullanabilir. Bu üçüncü tarafın çekilişler, yarışmalar, oyunlar ve diğer promosyonlara katılmak üzere verdiğiniz bilgilerin bir kısmına veya tamamına erişimi olabilir. Çekiliş ve/veya yarışmalarımız 18 yaş ve üstü Türkiye’de ikamet eden kişilere yöneliktir ve ilgili çekilişler veya yarışmaların resmi kurallarına göre izin verilmedikçe, 18 yaşından küçükler ve Türkiye’de ikamet etmeyenler bu çekiliş ve/veya yarışmalara katılamaz. Şirket, bir kişinin kazanılan ödülü alabilmesi için 18 yaş ve üzerinde olduğunu kanıtlamasını öngörmektedir.

Kullanıcı İçeriklerinizdeki Mülkiyet Haklarınız ve Lisansınız

Şirket, hali hazırda kendisine veya Bağlı Şirketleri’ne ait olmadıkça Şirket Hizmetleri’ne yüklediğiniz, post ettiğiniz, gönderdiğiniz veya başka herhangi bir şekilde ilettiğiniz Kullanıcı İçerikleri üzerinde herhangi bir mülkiyet hakkı iddiasında bulunmamaktadır. Ancak, Şirket Hizmetleri’ne veya Şirket Hizmetleri aracılığı ile herhangi bir Kullanıcı İçeriği yüklemeniz/iletmeniz halinde Şirket’e veya Bağlı Şirketleri’ne, veya Şirket’in onay verdiği diğer kullanıcılara, söz konusu içeriklerin pazarlama, ticari veya bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü amaç için kullanabilmesi, yayılabilmesi, dağıtabilmesi, işlenebilmesi, işlenerek yeni ürünler/eserler meydana getirilmesine olanak tanıyan, yer ve süre sınırlı olmayan bir lisans hakkı verdiğinizi kabul etmekte ve onaylamaktasınız. Şirket’in işbu içerikleri bu maddede kullanılan şekilde kullanması için tarafınıza herhangi ek bir bildirimde bulunma veya ödeme yapma yükümlülüğü bulunmamaktadır. Şirket Hizmetleri’ne ilettiğiniz içeriklerin mülkiyet hakkının veya kullanma hakkının size ait olduğunu, bu içerikleri iletirken herhangi bir kişi veya kuruluşun marka, telif ve bununla sınırlı olmaksızın herhangi bir hakkını ihlal etmediğinizi, ihlal halinde sorumluluğun size ait olacağını ve ortaya çıkabilecek her türlü zarar, ziyan, tazminat ödemelerinin tarafınızca karşılanacağını kabul etmiş bulunmaktasınız.

Telif ve Diğer Fikri Mülkiyet Hakları

Şirket, başkalarının fikri mülkiyet haklarına saygı duymakta ve kullanıcılarımızın da aynı şekilde bu haklara saygı duymasını beklemektedir. Patent, marka, ticari sır, telif hakkı, gizlilik, reklam veya başka mülkiyet hakları da dahil olmak üzere, herhangi bir kişi veya kuruluşun haklarını ihlal eden herhangi bir unsuru Mobil Uygulama’ya veya Şirket Hizmetleri’ne yükleyemez, gönderemez, iletemez, post edemez veya başka herhangi bir şekilde bunları erişilir kılamazsınız. Şirket’in, Şirket Hizmetleri’ni sürekli olarak ihlal eden kullanıcıların ve hesap sahiplerinin uygun durumlarda erişiminin engellenmesine olanak tanıyan bir politikası bulunmaktadır. Şirket Hizmetleri’nde bulunan materyallerin telif haklarınızı ihlal ettiğini düşünüyorsanız, Şirket Telif Hakkı Temsilcisi’ne iddia edilen ihlale dair aşağıdaki tüm bilgileri içeren yazılı bir bildirim göndermeniz gerekir: (a) ihlal edildiği iddia edilen telifli eserin tanımı ya da birden fazla telifli eser tek bir bildirim kapsamında ise, söz konusu eserlerin temsili bir listesi, (b) iddia edilen ihlale yol açan materyalin tanımı veya Şirket'in bu materyali Şirket Hizmetleri’nde tespit edebilmesi için yeterli bilgi (örneğin iddia edilen ihlale yol açan materyalin URL adresi/adresleri), (c) adres, telefon numarası ve e-posta adresi gibi Şirket’in sizinle iletişim kurabilmesi için yeterli bilgi, (d) söz konusu ihtilaflı kullanıma ilgili telif hakkı sahibi, temsilcisi veya Yürürlükteki Mevzuat tarafından izin verilmediğine iyi niyetle inandığınıza dair sizin tarafınızdan verilen bir beyan, (e) bildiriminizde yer alan yukarıdaki bilgilerin doğru olduğuna dair sizin tarafınızdan verilen bir beyan ve ihlal edildiği iddia edilen münhasır hakkın sahibi olduğunuza ya da sahibinin adına hareket etmeye yetkili olduğunuza dair sizin tarafınızdan verilen bir beyan ve (f) ıslak veya elektronik imzanız.  İhlal iddiası bildirimleri için Şirket Telif Hakkı Temsilcisi’ne bildirimde bulunmak istiyorsanız, lütfen bilgi@fox.com adresine bir e-posta gönderin.

Üçüncü Taraf Bağlantıları ve Hizmetleri

Şirket Hizmetleri ya da üçüncü taraflar, başka web sitelerine, uygulamalara, kaynaklara ya da üçüncü taraflar tarafından oluşturulan başka hizmetlere (topluca "Üçüncü Taraf Hizmeti/Hizmetleri") bağlantılar sağlayabilir. Bir Üçüncü Taraf Hizmeti aldığınızda, Şirket ile değil, söz konusu üçüncü taraf ile etkileşimde bulunmaktasınız. Bir Üçüncü Taraf Hizmeti’ni kullanmayı ve bununla bilgi paylaşmayı seçmeniz durumunda, Üçüncü Taraf Hizmetleri, bilgilerinizi Üçüncü Taraf Hizmeti’nin gizlilik politikası ve Üçüncü Taraf Hizmeti’ndeki sizin gizlilik ayarlarınıza göre kullanabilir ve paylaşabilir. Bu nedenle söz konusu Üçüncü Taraf Hizmeti’nin gizlilik politikasını incelemelisiniz. Buna ek olarak, Üçüncü Taraf Hizmeti sağlayan üçüncü taraf, teknoloji, geliştirme veya ödeme hizmetleri gibi uygulamalar veya hizmetlerin bölümlerini size sağlamak için başka diğer üçüncü tarafları kullanabilir. Şirket, (bu tür Üçüncü Taraf Hizmeti tarafından sağlanan bilgilerin veya bunların gizlilik uygulamalarının doğruluğu veya bütünlüğü dahil, ancak bunlarla sınırlı olmaksızın) Üçüncü Taraf Hizmetleri veya bu Üçüncü Taraf Hizmetleri’nin sağlayıcılarından sorumlu değildir ve bunlarla ilgili hiçbir açık veya zımni garanti vermemektedir. Şirket Hizmetleri’ne herhangi bir Üçüncü Taraf Hizmeti’nin veya bunlara giden bir bağlantının dahil edilmesi, Şirket tarafından Üçüncü Taraf Hizmeti’nin onaylandığı veya uygun bulunduğu anlamına gelmez. Şirket, bu Sözleşme ile bağlantılı Şirket Hizmetleri dışındaki web sitelerinin içeriğinden veya uygulamalarından söz konusu web sitesi veya uygulamalar Şirket Hizmetleri’ne bağlı olsa ve Şirket’in bir Bağlı Şirketi ya da başka şekilde Şirket ile bağlantılı bir şirket tarafından işletiliyor olsa dahi sorumlu tutulamaz. Şirket Hizmetleri’ni kullanarak, Şirket’in Şirket Hizmetleri dışında herhangi bir web sitesi, mobil sitesi veya uygulama tarafından barındırılan ya da sunulan içerikler veya başka materyallerden size karşı sorumlu veya yükümlü olmadığını teyit ve kabul etmiş olmaktasınız. Üçüncü Taraf Hizmetleri’ne erişim sağladığınızda, bunun riski size aittir. Şirket, etkileşimde bulunduğunuz tarafı tanımadıkça ve bu taraftan emin olmadıkça herhangi bir Üçüncü Taraf Hizmeti’ne ya da herhangi bir Üçüncü Taraf Hizmeti aracılığıyla kişisel bilgilerinizi vermemenizi tavsiye etmektedir.

Şirket Hizmetleri’ne herhangi bir Üçüncü Taraf Hizmeti’ne ilişkin uzantı eklemek isterseniz öncelikle bilgi@fox.com üzerinden bizimle iletişime geçmelisiniz. Herhangi bir Üçüncü Taraf Hizmeti’ne atıfta bulunmanız takdirde Şirket Hizmetleri veya Şirket’in herhangi bir şekilde işbu Üçüncü Taraf Hizmeti’ne atıfta bulunulması için onay veya sponsorluk gibi destek sağladığına ilişkin açık veya zımni beyanda bulunamazsınız.

Üye İhtilafları

Diğer Şirket kullanıcıları ve ziyaretçileri, Üçüncü Taraf Hizmetleri sağlayıcıları, İşlemciler veya Şirket Hizmetleri üzerinden veya aracılığıyla veya bağlantılı olarak etkileşimde bulunduğunuz diğer taraflar ile etkileşimlerinizden tamamen kendiniz sorumlusunuz. Şirket, bu tür ihtilaflara herhangi bir şekilde müdahil olma hakkını saklı tutmakta olup; Şirket’in böyle bir yükümlülüğü bulunmamaktadır.

Gizlilik ve Çerez Politikası

Şirket Hizmetleri’nin kullanılması aynı zamanda bu atıfla bu Sözleşme’ye dahil edilen Gizlilik Politikası tabidir.

Sorumluluğun Reddi

ŞİRKET HİZMETLERİ, "OLDUĞU GİBİ" VE "MEVCUT HALİYLE" SUNULMAKTADIR VE ŞİRKET, ŞİRKET HİZMETLERİ’NİN KULLANIMINDAN YA DA SÜREKLİ KULLANILABİLİR OLMASINDAN ELDE EDİLEBİLECEK BELİRLİ SONUÇLARI GARANTİ VEYA TAAHHÜT ETMEMEKTEDİR.  ŞİRKET, ŞİRKET HİZMETLERİ’Nİ KULLANIMINIZIN KESİNTİSİZ, ZAMANINDA, EMNİYETLİ VEYA HATASIZ OLACAĞINA, ŞİRKET HİZMETLERİ’NDEKİ HATALARIN DÜZELTİLECEĞİNE, ŞİRKET HİZMETLERİ’NDE VEYA BU HİZMETLERİN BULUNDUĞU SUNUCULARDA VİRÜS VEYA BAŞKA ZARARLI İÇERİKLER BULUNMAYACAĞINA VEYA (KULLANICI İÇERİĞİ VEYA ÜÇÜNCÜ TARAF REKLAMLARI ARACILIĞIYLA OLANLAR DAHİL, ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE) ŞİRKET HİZMETLERİ ÜZERİNDEN, ŞİRKET HİZMETLERİ ARACILIĞIYLA VEYA BAĞLANTILI OLARAK ELDE ETTİĞİNİZ BİLGİLERİN DOĞRU, GÜVENİLİR, ZAMANINDA VEYA TAM OLACAĞINA DAİR HİÇBİR GARANTİ VERMEMEKTEDİR. ŞİRKET VEYA BAĞLI ŞİRKETLERİ, ŞİRKET HİZMETLERİ’NİN KULLANIMINDAN, ŞİRKET HİZMETLERİ’NİN KULLANIMI İLE BAĞLANTILI SORUNLAR VEYA TEKNİK ARIZALARDAN, BİR ŞİRKET ETKİNLİĞİNE KATILIMDAN, ŞİRKET HİZMETLERİ İLE BAĞLANTILI OLARAK İNDİRİLEN VEYA BAŞKA ŞEKİLDE ELDE EDİLEN HERHANGİ BİR MATERYALDEN, ŞİRKET HİZMETLERİ ÜZERİNDEN, ARACILIĞIYLA VEYA BAĞLANTILI OLARAK İLETİLEN HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ TARAF REKLAMI VEYA ÜÇÜNCÜ TARAF HİZMETİ’NDEN VEYA GEREK ÇEVRİMİÇİ GEREKSE ÇEVRİMDIŞI OLARAK KULLANICILARIN ŞİRKET HİZMETLERİ’NDEKİ HAREKETLERİNDEN, DAVRANIŞLARINDAN KAYNAKLANAN (VERİ KAYBI VE MÜLKİYET HASARI DAHİL; ANCAK BUNUNLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE) HİÇBİR KAYIP VEYA ZARARDAN SORUMLU OLMAYACAKTIR.  KULLANICI İÇERİKLERİ’Nİ, ÜÇÜNCÜ TARAF REKLAMLARINI, ÜÇÜNCÜ TARAF HİZMETLERİ’Nİ VE ÜÇÜNCÜ TARAFLAR TARAFINDAN SAĞLANAN ÜRÜN VEYA HİZMETLERİ KULLANIMINIZ SADECE SİZİN SORUMLULUĞUNUZDA OLUP; RİSKİ DE SİZE AİTTİR. KULLANICI İÇERİKLERİ, ÜÇÜNCÜ TARAF REKLAMLARI VE ÜÇÜNCÜ TARAF HİZMETLERİ, ŞİRKET VEYA BAĞLI ŞİRKETLERİ’NİN GÖRÜŞ VEYA POLİTİKALARINI YANSITTIĞI ŞEKLİNDE YORUMLANAMAZ.

Sorumluluğun Sınırlandırılması
Tabi Olunan Hukuk

Bu Sözleşme Türk Hukukuna göre yorumlanacak ve Türk Hukukuna tabi olacaktır. Bu Sözleşme ile ilgili ortaya çıkabilecek her türlü ihtilafın İstanbul Mahkemeleri tarafından çözümleneceğini kabul etmiş bulunmaktasınız.

Tazminat

Şirket Hizmetleri’ni kullanımınız, bu Sözleşme’yi ihlal etmeniz, başka birinin haklarını ya da Şirket Hizmetleri üzerinden, aracılığıyla ya da bağlantılı olarak paylaştığınız veya başka şekilde gönderdiğiniz Kullanıcı İçerikleri’ni ihlal etmeniz nedeniyle ya da bunlardan ya da bunlar ile bağlantılı olarak herhangi bir üçüncü tarafa ait meydana gelebilecek her tür zarar, sorumluluk, iddia veya talep karşısında Şirket, Şirket Bağlı Şirketleri, alt-yüklenicileri ve diğer ortaklarını ve bunların ilgili memurları, acenteleri, ortakları ve çalışanlarını avukatlık ücretleri de dahil olmak üzere tazmin etmeyi ve bunlardan zarar görmemelerini sağlamayı kabul etmektesiniz.

İstenmeyen Gönderiler

Şirket, tarafınızdan blog fikirleri, makaleler, metinler, olay örgüleri, hayran kurguları, karakterler, çizimler, bilgiler, öneriler, teklifler, düşünceler ya da kavramların gönderilmesi dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Şirket Hizmetleri aracılığıyla ya da başka yollarla istenmeyen gönderileri bilerek ve isteyerek kabul etmemektedir. Şirket böyle bir gönderi aldığında politikaları gereği söz konusu gönderiyi okumadan silecek veya Şirket çalışanlarına veya Bağlı Şirketleri’ne iletecektir. Bu nedenle, herhangi bir istenmeyen gönderi ile bir film, dizi, hikaye, başlık ya da kavram dahil; ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, herhangi bir Şirket veya Bağlı Şirketler’e ait eserler arasındaki her tür benzerlik tamamen rastlantısaldır. Şirket Hizmetleri aracılığı ile Şirket’e (herhangi bir Forum dahil, ancak bununla sınırlı olmamak üzere) herhangi bir istenmeyen gönderi göndermeniz durumunda, (i) istenmeyen gönderilerinizin gizlilik veya gözetim altında yapılmadığını ve bu gönderileri göndermekle siz ve Şirket arasında hiçbir sözleşme ilişkisi meydana gelmediğini, (ii) bu tür istenmeyen gönderilerin ve telif haklarının Şirket’in mülkiyetinde olduğunu ve Şirket’e ait olacağını (ve ''Kullanıcı İçeriklerinizdeki Mülkiyet Haklarınız ve Lisansınız'' kapsamında sizin tarafınızdan Şirket’e lisanslanmış Kullanıcı İçerikleri olmadığını) ve Şirket’in uygun görmesi halinde bunları kullanılabileceğini, kopyalayabileceğini, alt lisans yoluyla verebileceğini, uyarlayabileceğini, aktarabileceğini, dağıtabileceğini, halka açık olarak gösterebileceğini, yayınlayabileceğini, gösterebileceğini veya silebileceğini, (iii) bu tür istenmeyen gönderileri ile bağlantılı olarak hiçbir ücret, kredi veya bildirim almaya hakkınız olmadığını ve (iv) istenmeyen bir gönderi göndermekle, haksız rekabet, zımni sözleşme ihlali veya gizlilik ihlali dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, gönderdiğiniz istenmeyen gönderiler ile ilgili olarak Şirket veya Bağlı Şirketleri aleyhinde herhangi bir talepte bulunma hakkından feragat ettiğinizi kabul etmiş olmaktasınız.

Diğer

Şirket tarafından Sözleşme’nin düzenlediği herhangi bir hakkının kullanılmaması ya da Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün uygulanmaması söz konusu hak veya hükümden feragat edildiği şeklinde yorumlanmayacaktır. Bu Sözleşme’deki bölüm başlıkları, sadece kolaylık sağlama amaçlı olup; başlıklar Sözleşme hükmü olarak yorumlanmayacaktır.  Bu Sözleşme, Türk hukukuna tabi olup Yürürlükteki Mevzuat’ın izin verdiği ölçüde geçerlidir.  Aksi burada açıkça öngörülen durumlar dışında, bu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün yasadışı, geçersiz veya uygulanamaz olması durumunda, söz konusu hükmün bu Sözleşme’den çıkarılabileceği kabul edilecek ve bu durum diğer hükümlerin geçerliliğini ve uygulanabilirliğini etkilemeyecektir. 

Bu Sözleşme veya Şirket Hizmetleri’ni kullanımınız sonucunda siz ve Şirket arasında hiçbir ortak girişim, ortaklık, istihdam veya acente ilişkisi bulunmadığını kabul etmektesiniz. 

Herhangi bir Şirket Hizmeti veya bu Sözleşme ile ilgili herhangi bir soru hakkında irtibata geçmek isterseniz, bilgi@fox.com adresinden bize ulaşabilirsiniz. 

Pati Birliği Uygulaması Özel Kullanım Şartları

Pati Birliği uygulamasına kayıt olarak Pati Birliği Uygulaması Özel Kullanım Şartlarını, Pati Birliği Uygulamasına (“Mobil Uygulama”) ait Genel Kullanım Şartları, Gizlilik Politikası ve Çerez Politikasının tamamını okuduğunuzu, içeriğini tamamen anladığınızı; Mobil Uygulama’ya ilişkin söz konusu belgelerde belirtilen tüm hususları kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğinizi ve onayladığınızı kabul etmiş oluyorsunuz.

Mobil Uygulama Genel Kullanım Şartları, Gizlilik Politikası ve Çerez Politikası uygulama içindeki Katılım ve Kullanım Koşulları sekmesinin altında yer almakta olup, ayrıca Mobil Uygulama hem Google Play ve iOS App Store’dan indirildiği esnada ve hem de ilk kullanım ile birlikte kullanıcı kaydı oluşturulduğu esnada kullanıcı tarafından görüntülenir ve kullanıcının burada yer alan tüm hususları kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğine ve onayladığına dair onay kutucuğunu işaretlemesiyle işbu Özel Kullanım Şartları, Genel Kullanım Şartları, Gizlilik Politikası ve Çerez Politikası’nı kabul etmiş olur.

Fox Networks Group Yapım Ltd. Şti. (“FNG”), bu sayfada ilan edilir edilmez yürürlüğe girmek üzere herhangi bir zamanda bu koşullarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Özel Şartlar

1) Mobil Uygulama üzerinden “Tanış Onunla” Instagram hesabına yönlendirilen kullanıcılar karşı veya bunlara ilişkin olarak, Mobil Uygulama’dan çıktıkları andan itibaren ve/veya “Tanış Onunla” platformunun ürün, hizmet ve içeriklerine ilişkin olarak FNG’nin (ve hissedarları, iştirak ve bağlı şirketleri, grup şirketleri, müşterileri ile bunların çalışan, danışman ve temsilcilerinin (birlikte “Grup Şirketleri, Müşterileri ve Temsilcileri”) herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. “Tanış Onunla” platformu FNG’den bağımsızdır ve FNG Tanış Onunla Platformu namına veya hesabına herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır.

2) Mobil Uygulama üzerinden “Çak Bi’ Pati” Instagram hesabına yönlendirilen kullanıcılara karşı veya bunlara ilişkin olarak, Pati Birliği uygulamasından çıktıkları andan itibaren ve/veya “Çak Bi Pati” platformunun ürün, hizmet ve içeriklerine ilişkin olarak FNG’nin veya Grup Şirketleri, Müşterileri ve Temsilcilerinin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Çak Bir Pati Yeni Nesil Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği’na ait olan “Çak Bi’ Pati” platformu FNG’den tamamen bağımsızdır ve FNG Çak Bi Pati namına veya hesabına herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır.

3) Mobil Uygulama’nın kullanımı sırasında ve neticesinde Tanış Onunla ve Çak Bi Pati Platformları’nın fiil ve davranışları ile bu platformlar üzerinden yapılan destek, bağış, yardım dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü iş ve işlemler, kullanıcının sahipsiz köpeklerle temasa geçmesi vb. sebepler dahil kullanıcının maruz kalabileceği dış etkenlere bağlı tüm olumsuzluklardan, maruz kalabileceği zarar ve ziyandan FNG’nin veya Grup Şirketleri, Müşterileri ve Temsilcilerinin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Kullanıcı belirtilen risklerin farkında olduğunu ve bunları bilerek ve değerlendirerek hareket ettiğini ve belirtilen gerçek ve tüzel kişilere karşı herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul eder.

4) Mobil Uygulama’nın işleyişi şu şekildedir:

1- FNG, bu uygulamanın kullanımı esnasında, kullanıcıların kişisel mobil cihazları ve internet erişimlerinden ve her türlü teknik aksaklıklardan dolayı (internet hızının düşük olması, bağlantının kopması, vb...) oluşabilecek problemlerden ve söz konusu cihazlara yetkisiz erişim vb. durumlardan kaynaklanabilecek problem ve zararlardan dolayı sorumluluk kabul etmez.

1- İşbu Özel Kullanım Şartları, Genel Kullanım Şartları’nın ayrılmaz bir parçasını teşkil etmekte olup, Özel Kullanım Şartları ile birlikte, Mobil Uygulama’ya ilişkin kullanım, iş ve işlemler Genel Kullanım Şartları, Gizlilik Politikası ve Çerez Politikasına tabidir.

BU SÖZLEŞME’Yİ OKUDUM VE YUKARIDA YER ALAN HÜKÜMLERİN HEPSİNİ KABUL ETMEKTEYİM.